Activiteiten VHP-Zorg

Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan:

  1. Individuele belangenbehartiging
  2. Collectieve belangenbehartiging
  3. Ondersteuning/uitwisseling bij beroepsuitoefening
  4. Informatie en communicatie

Hieronder wordt aangegeven welke concrete activiteiten op de verschillende gebieden zullen plaatsvinden.

1. Bij individuele belangenbehartiging.

  • Advies bij arbeidsrechtelijke problemen met werkgever
  • Juridisch advies bij arbeidsrechtelijke problemen

2. Bij collectieve belangenbehartiging.

  • Afsluiten van Cao's/Arbeidsvoorwaarden nota
  • Regelen van pensioen en vertegenwoordigen bij pensioenfondsen

3. Ondersteuning/uitwisseling bij beroepsuitoefening

  • Het organiseren van netwerken met het oogmerk vakinhoudelijke kennis te delen
  • Het in vakmedia en andere media innemen van standpunten namens de beroepsbeoefenaren.

4. Informatie en Communicatie

  • Onderhoud van de website
  • Netwerk beroepsverenigingen
  • Uitbrengen van maandelijkse nieuwsbrieven
  • Leden meer input vragen o.a. over cao artikelen en OR verkiezingen
  • Bezoeken van symposia

Het volledige activiteiten plan kunt u hier downloaden. (PDF)

Activiteitenplan-VHP-Zorg-2013.pdf
Populair 465.27 KB
04/05/2016 02:23:50