Werkgevers kraamzorg komen met loonbod 0%

op .

Tijdens de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Kraamzorg heeft werkgeversorganisatie BO Geboortezorg duidelijk gemaakt geen ruimte te hebben voor loonontwikkeling over 2021. FBZ heeft er, mede namens de VHP-Zorg bij de werkgevers op aangedrongen om opnieuw te kijken naar waar mogelijke loonruimte zit. Het is onverantwoord om in de huidige arbeidsmarkt en tekort aan kraamverzorgenden met een dergelijk bod te komen. Ook voor 2022 houdt BO Geboortezorg een slag om de arm, ze konden de vakbonden nog niet voorzien van informatie over het extra geld dat er naar aanleiding van Prinsjesdag beschikbaar is gesteld om de zorgsalarissen te verhogen.

De volgende onderhandelingsronde volgt pas als de onderhandelingsdelegatie van BO Geboortezorg een nieuw mandaat heeft opgehaald voor 2022. Het vervolgoverleg zal niet eerder zijn dan eind van dit jaar of begin volgend jaar.

FBZ en VHP-Zorg hopen dat Bo Geboortezorg de tussenliggende tijd gebruikt om te kijken hoe ze wél salarisontwikkeling 2021 aan de medewerkers in de kraamzorg kunnen bieden. Zeker gezien de oplopende werkdruk vanwege een verhoogd geboortecijfer en vertrekkende collega’s.

Bert Visser
Voorzitter VHP-Zorg

 

In september en oktober estafetteacties in veel ziekenhuizen

op .

In alle delen van het land draaien werknemers zondagsdiensten voor een goede cao

Ziekenhuiswerknemers in heel Nederland, van oost tot west en van noord tot zuid, staan klaar om het hardste actiemiddel, de zondagsdienst, in te zetten om zo de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) te overtuigen om met betere voorstellen voor de Cao Ziekenhuizen te komen.

Nieuwe Cao GGZ een feit

op .

Een ruime meerderheid van de leden van FBZ-verenigingen heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao GGZ.

Werkgevers mogen niet tornen aan vergoeding wachtdienst kraamverzorgenden

op .

Kraamverzorgenden mogen maximaal achtereen twee blokken van 8 uur wachtdienst draaien. Per blok ontvangen ze een vergoeding van € 11,44. Dat staat zo in de Cao Kraamzorg. Maar hoe zit het nu precies met deze vergoeding bij een oproep tijdens de wachtdienst? Omdat niet alle werkgevers daar hetzelfde mee om blijken te gaan hebben cao-partijen de afspraken in de cao herbevestigd.