Cao GGZ algemeen verbindend verklaard

op .

De Cao GGZ 2017-2019is algemeen verbindend verklaard door de minister van SZW. Dat betekent dat de cao-afspraken nu van toepassing zijn op alle werknemers in de ggz die onder dewerkingssfeer van de cao vallen.