Voorbereiding inzet nieuwe Cao VVT

op .

De huidige Cao VVT eindigt 31 maart 2018. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden via hun (beroeps)vereniging (dus ook leden van de VHP-Zorg) hiervoor onderwerpen aandragen.