Omzet revalidatiezorg daalt met 10 procent in 2022

De nasleep van de coronacrisis zorgt voor grote financiële problemen voor de revalidatiecentra.

In de eerste vijf maanden van 2022 zijn aanzienlijk minder patiënten behandeld in de revalidatiecentra dan verwacht. Dit leidt tot 10 procent minder omzet.

Ziekenhuizen verwijzen in 2022 minder patiënten door. Dit komt doordat aan het begin van het jaar de operaties door covid waren afgeschaald. Alleen nog urgente behandelingen gingen door. Vanaf half februari 2022 zijn de coronamaatregelen in Nederland afgebouwd. Daarna herstelden ziekenhuizen stapje voor stapje hun capaciteit om te opereren. Maar ook nu opereren ze nog steeds niet op volle sterkte. Daarnaast hebben de revalidatiecentra, net als elders in de zorg, te maken gehad met een hoog verzuim door corona bij zowel patiënten als medewerkers.

Coronacompensatie
Het vangnet van zorgverzekeraars compenseert de 10 procent achteruitgang in omzet maar voor een deel. Over de eerste vier maanden blijven de revalidatiecentra 10 procent achter op begroting. Verzekeraars compenseren hiervan 7 procent. Daardoor resteert een tegenvaller van 3 procent. In de maand mei is de achterstand gemiddeld nog steeds 10 procent. Alleen is er vanaf mei geen vangnet afgesproken. De prognose voor de rest van 2022 is onzeker. Het huidige systeem van financieren, dat is gebaseerd op een ingewikkeld stelsel van minutenregistratie, vergroot de problematiek, stelt Revalidatie Nederland.

Afschalen personeel?
Door de achteruitgang in inkomsten stellen revalidatiecentra noodzakelijke investeringen uit. Enkele instellingen moeten bijvoorbeeld over naar een nieuw elektronisch patiëntendossier, maar zij schuiven dit op de lange baan. Het afschalen van personeel is de laatste maatregel die kan worden genomen. Die maatregel vinden de revalidatiecentra onwenselijk, omdat daardoor de zorg niet weer kan worden opgeschaald zodra dit nodig is. Als de ziekenhuizen hun inhaalzorg opschalen, moeten revalidatiecentra klaar staan om de patiënten die dat nodig hebben over te nemen.

Energiekosten en hogere lonen
Enkele revalidatie-instellingen verwachten dat de patiëntenstroom later dit jaar weer op niveau komt. Maar de meeste revalidatiecentra denken dat de stagnatie zeker tot het einde van de zomer zal aanhouden. De effecten van de nieuwe coronagolf die het RIVM deze week signaleerde zijn dan nog niet meegenomen. Maar er zijn ook nieuwe zorgen bijgekomen. De energiekosten en de kosten vanuit de cao’s zijn meer toegenomen dan de indexen dekken.

Extra compensatie
De Revalidatie Nederland denkt niet dat de omzetderving nog in 2022 kan worden ingehaald De brancheorganisatie pleit voor financiële maatregelen om deze teruggang in opbrengsten op te vangen. De revalidatiecentra willen in gesprek met de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen om de continuïteit van zorg aan patiënten op peil te kunnen houden.

Verzekeraars zetten revalidatiezorg mes op de keel
Vlak voor de coronacrisis trok Revalidatiezorg Nederland al aan de bel dat zorgverzekeraars de sector het mes op de keel zet. De coronacrisis maakt de situatie niet eenvoudiger: ‘Zorgverzekeraars zetten revalidatiezorg het mes op de keel’

Bron: www.skipr.nl, door Bart Kiers