Jongere werknemer heeft meer aandacht nodig, want heeft vaker te maken met ongevallen

Jonge werknemers onder de 25 jaar meer kans hebben op een arbeidsongeval.

Afgelopen 5 jaar was de kans 40 procent groter ten opzichte van oudere werknemers van 26 tot en met 65 jaar. Hoe komt dat en waarom gaat het mis?

Jongere werknemer heeft meer aandacht nodig, want heeft vaker te maken met ongevallen
De kans dat een jongere werknemer onder de 25 jaar een arbeidsongeval krijgt, was afgelopen 5 jaar 40 procent groter ten opzichte van oudere werknemers van 26 tot en met 65 jaar. Dit cijfer, gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van 2016 tot en met 2020, toont aan dat jonge werknemers structureel meer onveilig werken.

Uit de NEA blijkt verder dat een jongere werknemer bijna twee keer zo vaak een open of oppervlakkige verwonding oplopen. Denk aan snij-, prik-, steek-, of schaafwonden. Ook lopen jonge werknemers door arbeidsongevallen meer dan 4 keer zo vaak brandwonden op. Dit kan deels verklaard worden doordat jonge werknemers meer gevaarlijk werk verrichten. Tegelijkertijd is dit ook verontrustend, want juist bekende gevaren zouden door een veilige werkwijze voorkomen moeten worden.

Minder psychische schade
Jonge werknemers lopen veel minder vaak psychische schade op. Het aandeel van psychische schade was meer dan drie keer zo klein bij jonge werknemers. Mogelijk speelt de inhoud van het werk hierin een rol.

Waardoor is letsel ontstaan bij jongere werknemer?
Jonge werknemers hadden afgelopen 5 jaar ten opzichte van oudere werknemers meer te maken met letsel door de volgende oorzaken:
• bijna twee keer zo vaak jezelf ergens aan snijden of stoten
• geraakt worden door een voorwerp
• meer dan twee keer zo vaak contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
• bijna twee keer zo vaak een verkeersongeval op de openbare weg, waarbij met name afgelopen drie jaar het aandeel toeneemt.
Opvallend is dat jongere werknemers veel minder vaak letsel hebben door uitglijden, struikelen of door een andere val. Het aandeel is de helft ten opzichte van oudere werknemers.

Geen verschil in ernst van het letsel
Er is weinig verschil in ernst van het letsel. Jongere werknemers hebben vaker wonden, oppervlakkige letsels en traumatische amputaties dan oudere werknemers, maar minder vaak botbreuken.

Top 5 achterliggende oorzaken
Waarom gaat het mis?
• Competentie; het komt 12,3 procent vaker voor dat de jongere het vermogen mist om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten.
• Materiaal; het gebruik van verkeerd materiaal komt 3,6 procent vaker voor.
• Ongevallen als gevolg van onvoldoende communicatie en coördinatie komt 2,9 procent vaker voor.
• Het gaat 2,8 procent van de gevallen vaker mis bij het plannen en de procedures.
• Ergonomie/Man machine interface (MMI) leveren 1,4 procent vaker ongevallen op bij jongere werknemers.

Vaker vergissingen, minder uitglijders
Een jongere werknemer maken veel vaker vergissingen op kennisniveau, terwijl ze minder uitglijders maken door verlies van concentratie in vergelijking met oudere werknemers. Daarnaast is het opvallend dat jonge werknemers minder vergissingen maken op procedureniveau en minder situationele overtredingen maken. Dit suggereert dat jonge werknemers trouwer zijn in het volgen van instructies en deze ook beter kennen.

Jongere werknemer ook vaker slachtoffer van ernstige arbeidsongevallen
Wel met je hoofd erbij, maar niet de juiste keuze gemaakt

Ook wat ernstige arbeidsongevallen betreft zijn jonge werknemers relatief vaker slachtoffer. Wat opvalt is dat jonge werknemers ook hierbij minder vaak uitglijders maken, maar vaker vergissingen op kennisniveau: “Wel met je hoofd erbij, maar niet de juiste keuze gemaakt.”

Ervaring met het werk en ervaring met collega’s speelt een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van arbeidsongevallen onder jonge werknemers. Iets wat verder bevestigt dat veilig werken een competentie is, die je op werkvloer leert te beheersen.

Overtredingen van instructies en regels worden juist minder vaak gemaakt.

Jongere werknemer werkt vaker onveilig
De cijfers laten zien dat jonge werknemers vaker onveilig werken en dat dit ook leidt tot ernstige arbeidsongevallen.

De FNV pleit ervoor dat overheid en werkgevers maatregelen treffen op de werkvloer zodat jonge werknemers vanaf het begin van hun loopbaan veilig werken. Bijvoorbeeld door verplichte en gerichte aandacht voor jonge werknemers in de RIE.

De FNV stelt voor dat de artikelen 1.36, 1.37 eerste lid en 1.38 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit ook gaan gelden voor jongvolwassen werknemers van 18 tot en met 24 jaar.

Werkgevers zijn dan verplicht om doeltreffende (voorzorgs)maatregelen te treffen op de eigen werkvloer, zodat ook jongvolwassen werknemers veilig werken. Oftewel, algemene veiligheidsprincipes moeten gericht op jonge werknemers concreet vorm krijgen. Bijvangst is dat meer aandacht voor veilig werken bij jongvolwassen werknemers, niet los staat van veilig werken door oudere werknemers.

Bron: www.arbo-online.nl