Extra handen voor de zorg hard nodig

Iedereen die een steentje kan bijdragen aan de zorg voor ouderen en chronisch zieken kan zich melden bij www.extrahandenvoordezorg.nl.

Dit geldt voor (oud-)gediplomeerde medewerkers en voor niet-gediplomeerden. Via de NationaleZorgklas kunnen mensen een training krijgen om voorbereid te zijn op het werk in de ouderenzorg. Handelingen die zijn voorbehouden aan zorgprofessionals blijven door zorgprofessionals gedaan worden. De extra handen zijn juist van toegevoegde waarde om extra aandacht te kunnen schenken aan bewoners in verpleeghuizen of om te helpen om familie of naasten veilig op bezoek te kunnen laten komen. De nood is zo hoog, dat ook aan werkgevers buiten de zorg wordt gevraagd een steentje bij te dragen.

‘Duty calls’
Ook werkgevers buiten de zorg kunnen een bijdrage leveren aan het overeind houden van de zorg. In heel veel bedrijven en organisaties werken mensen met een zorgachtergrond. Medewerkers die misschien tijdelijk bij willen springen in zorgorganisaties waar de personele nood hoog is. Zij kunnen aan de slag via www.extrahandenvoordezorg.nl, maar hebben daar vaak wel de medewerking van hun werkgever voor nodig. ‘Extra handen voor de zorg’ roept werkgevers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen: ‘duty calls’.

Extra handen voor de zorg
‘Extra handen voor de zorg’ is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties, Nu’91, CNV, ActiZ, andere brancheverenigingen, beroepsverenigingen, Extra ZorgSamen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het koppelt (oud) zorgmedewerkers die tijdelijk bij willen springen, aan zorgorganisaties die behoefte hebben aan extra personeel.

Bron: www.actiz.nl