Risicoprofielen voor ouderenmishandeling

Op verzoek van het ministerie van VWS maakte Regioplan 6 risicoprofielen voor ouderenmishandeling.

De risicoprofielen laten zien dat de diversiteit in de groep slachtoffers van ouderenmishandeling behoorlijk groot is. Die diversiteit is – naast schaamte en taboe – een belangrijke reden waarom ouderenmishandeling zo moeilijk herkenbaar is. De risicoprofielen kunnen bijdragen aan een betere signalering van slachtoffers. Het is dus van belang dat de risicoprofielen nu hun weg naar de praktijk gaan vinden. VWS zoekt nog naar een manier om de profielen goed toegankelijk te maken. Wil je weten welke 6 risicoprofielen Regioplan onderscheidt? Lees het rapport.

Bron: rijksoverheid