PGGM neemt verzuimdataprovider Vernet over

PGGM heeft Vernet Verzuim Netwerk B.V. overgenomen. Vernet is de marktleider als het gaat om het leveren en benchmarken van verzuimdata in de zorgsector.

Vernet blijft onder eigen naam opereren. De overname past in de strategische ambitie van PGGM om samen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn nieuwe dienstverlening te ontwikkelen ter ondersteuning van de sectoren zorg en welzijn.

Vernet zal haar verzuimdata gaan combineren met geanonimiseerde en geaggregeerde data uit de PFZW-administratie. Hiermee wordt zorgwerkgevers een dieper inzicht geboden in hun personele kengetallen. Dit moet hen helpen hun arbeidsmarktproblemen aan te pakken. Zorgwerkgevers kampen met te hoog ziekteverzuim, te veel uitstroom en arbeidsongeschiktheid. Zonder additionele maatregelen zal de sector steeds meer moeite krijgen om aan de stijgende zorgvraag te voldoen.

Het ontwikkelen van datadienstverlening ten behoeve van de zorgsector komt voort uit het idee om te exploreren op welke wijze de expertise en netwerken die voortkomen uit de reguliere pensioendienstverlening ten dienste kunnen worden gemaakt voor werkgevers en werknemers in zorg en welzijn.

Bron: www.pggm.nl