Akkoord over nieuwe cao jeugdzorg

op .

Werkgevers en werknemers in de jeugdzorg hebben woensdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Naast loonsverhogingen, incidentele uitkeringen en een verhoging van de vakantietoeslag hebben zij ook afspraken gemaakt over onder meer vermindering van de werkdruk.

Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

op .

FBZ (waaronder de VHP-Zorg) heeft samen met FNV, CNV en NU’91 op 24 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ.