Positie alfahulpen ter discussie

op .

ActiZ heeft kennisgenomen van het nieuws dat er een uitspraak is van het Gerechtshof Arnhem in een casus over de rechtspositie van alfahulpen bij bemiddeling.

Thuiszorg niet naar gemeenten

op .

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit maakt hij vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Laat het stellen van indicaties weer over aan het CIZ

op .

Zorgaanbieders zijn de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Daar waar zij zich eigenlijk bezig zouden moeten houden met het leveren van goede zorg- en dienstverlening aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking of psychische aandoening, heerst de waan van alle dag. En dan doel ik niet op de hervormingen in de langdurige zorg.