Cao overleg VVT opgeschort

op .

Woensdag 13 november 2013 vond de vijfde dag van de cao-onderhandelingen over de cao verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jgz (VVT) plaats. De uitkomst van dit overleg is dat ActiZ het overleg heeft opgeschort tot eind van deze maand.

Gerechtshof legt bom onder alfahulpconstructie

op .

Het Gerechtshof in Arnhem heeft in hoger beroep bepaald dat alfahulpen die via bemiddeling van een zorginstelling werken op grond van een de facto arbeidsovereenkomst een beroep kunnen doen op de ziektewet.