Artikel 12.2 CAO VVT is gewijzigd!

op .

Eerder hebben wij u bericht dat de CAO VVT algemeen verbindend is verklaard. Dit gold niet voor de bepalingen van Artikel 12.2 CAO VVT inzake rechtspositie hulp bij het huishouden bij overname WMO.

FBZ hoopt op vermindering regeldruk

op .

Het kabinet zet in 2018 in op een ‘maatwerkaanpak’ om de regeldruk bij een aantal zorgprofessionals aan te pakken, waaronder apothekers, fysiotherapeuten en de ggz.