Cao Jeugdzorg algemeen verbindend verklaard

op .

Bij besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de nieuwe Cao Jeugdzorg 2017-2019 algemeen verbindend verklaard (AVV).

De afspraken in de AVV-cao gelden voor alle werkgevers en werknemers in de hele sector. Met een AVV wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Dat brengt rust en duidelijkheid in een sector.

Alle afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sector die strijdig zijn met de AVV-cao, zijn nietig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de AVV-CAO.

Bron: FBZ

 

 

Website cao Kraamzorg

op .

Zoals u weet is op 24 april jongstleden het onderhandelaarsakkoord van de eerste cao Kraamzorg ondertekend door Bo Geboortezorg en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91.

Tekst Cao Ziekenhuizen beschikbaar

op .

In mei dit jaar werd een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De afspraken zijn inmiddels uitgewerkt in een definitieve cao-tekst, waarin alle bepalingen zijn opgenomen.

Hoge uitstroom, hoger zorggebruik

op .

Als in een zorgorganisatie sprake is van een hoge uitstroom van medewerkers, dan gebruikt de bestaande personeelsbezetting meer zorg. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van IZZ.