Nieuwe site O&O-fonds GGZ

op .

In het O&O-fonds GGZ willen werkgevers en werknemersorganisaties proactief invloed uitoefenen op de arbeidsmarkt. Onder het motto ‘Samen werken aan beter werk’ leveren ze een bijdrage aan hoogwaardige kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de ggz.