Cao-partijen Nederlandse Universiteiten sluiten onderhandelaarsakkoord

op .

Graag willen wij u op de hoogte stellen dat werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en VAWO/CMHF met de VSNU zijn gekomen tot een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor de ca. 50.000 universiteitsmedewerkers in Nederland.

Op dinsdag 5 juni ontvangen de verenigingen met leden onder de Cao NU berichtgeving met de achtergronden en een advies van het bestuur hoe het akkoord aan de achterban voor te leggen, met het verzoek daarop uiterlijk 7 juni te reageren of ze dit advies volgen. Vervolgens ontvangen ze 8 juni de modelbrief waarmee de leden kunt worden geraadpleegd.

Bron: www.fbz.nu