Onderhandelingen voor tweede Cao Kraamzorg van start

op .

Op 27 november 2017 kwamen cao-partijen bijeen voor de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe Cao Kraamzorg vanaf 2018. De eerste cao voor de 10.000 werknemers in deze sector kwam dit voorjaar tot stand. Deze loopt nog tot en met 31 december 2017.

In de eerste cao is een aantal afspraken gemaakt om te komen tot een eigentijdse cao. Daarvoor moeten cao-partijen een aantal onderwerpen uitwerken. Tijdens het overleg hebben werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en de bonden FBZ (waaronder de VHP-Zorg), FNV, CNV en NU’91 met name gesproken over de totstandkoming van de nieuwe cao en de inrichting van het cao-proces.

Tijdens het volgende cao-overleg op 21 december zal hierover verder gesproken worden.

Bron: FBZ