FBZ: uitdagingen in de zorg moeten hoog op politieke agenda

Investeer extra in goede arbeidsvoorwaarden, geef zorgprofessionals vertrouwen en initieer een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de zorg.

Die drie aanbevelingen geeft FBZ alle politieke partijen nadrukkelijk mee in voorbereiding op hun verkiezingsprogramma’s. “Als we willen dat zorgprofessionals ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven leveren, is het belangrijk dat de uitdagingen van de zorg hoog op de politieke agenda komen te staan”, aldus FBZ-voorzitter Maarten Faas.

Investeer in zorgprofessionals
De arbeidsmarkt in de zorg staat onder druk. Om personeel voor de sector te werven en behouden, is het volgens FBZ minimaal nodig dat de lonen meestijgen met de inflatie. Voor sommige groepen is onderzocht dat de beloning achterloopt vergeleken met andere collectieve sectoren en met de marktsector. Die achterstand moet ingelopen worden om verdere leegloop van de zorg te voorkomen. Dat kan niet uit de reguliere Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA); die is al keihard nodig voor de normale loonontwikkeling en maatregelen voor het verminderen van de werkdruk en vergroten van scholings- en ontwikkelmogelijkheden. “Wij roepen een nieuw kabinet daarom op structureel extra te investeren in betere arbeidsvoorwaarden”, aldus Faas. “Aan goede zorg hangt nou eenmaal een prijskaartje.”

Vertrouw op zorgprofessionals
Faas hoopt daarnaast dat het verminderen van de regelruk in de zorg hoog op de politieke agenda komt te staan. “Al sinds 2018 loopt het overheidsprogramma Ontregel de Zorg, maar toch komen er steeds meer regels en administratieve lasten bij. Veel zorgprofessionals zijn een kwart van hun tijd kwijt aan administratie, die voortkomt uit controledrang die niet nodig is. Vertrouw op de expertise van zorgprofessional.”

Maatschappelijke dialoog over toekomst zorg
Gezien het enorme tekort aan werknemers in de zorg en een sterk toenemende zorgvraag (het effect van de zogeheten ‘dubbele vergrijzing’) is het volgens FBZ tot slot van belang dat wordt gekeken welke zorg in de toekomst wordt geleverd, hoe dat wordt georganiseerd en welke rol innovatie daarbij kan spelen. “Dat is natuurlijk geen leuk onderwerp, maar het is wel bittere noodzaak dat we hierover een maatschappelijke discussie opstarten”, meent Faas. “Ik hoop dat politieke partijen het lef hebben daarvoor het initiatief te nemen en zorgprofessionals goed bij die discussie te betrekken – zodat we ook over 10 jaar nog steeds goede en betaalbare zorg kunnen leveren.”

Lees de FBZ Verkiezingsagenda

Bron: https://www.fbz.nl/nieuws/2023/fbz-uitdagingen-in-de-zorg-moeten-hoog-op-politieke-agenda/