Door corona ook op de langere termijn meer ziektegevallen

Werkgevers kunnen ook op de langere termijn nog te maken krijgen met meer zieken door corona.

Niet alleen blijkt COVID-19 zelf soms vervelende langetermijneffecten te hebben, maar er treden ook effecten op door uitstel van de reguliere zorg. Dit meldt het RIVM.

Het RIVM verwacht in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning dat de komende periode – misschien wel een paar jaar – meer ziektegevallen te zien zal geven die indirect het gevolg zijn van de coronapandemie. Ten eerste zijn er natuurlijk de mensen die COVID-19 hebben gehad en als gevolg daarvan kampen met Long Covid: zij hebben weliswaar het virus niet meer onder de leden, maar ondervinden nog maanden gevolgen zoals extreme vermoeidheid en kortademigheid. Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe ze daarvan herstellen. Een tweede soort ziektegevallen ontstaat door ‘uitgestelde diagnoses’. Mensen die tijdens de lockdown niet in het ziekenhuis terecht konden vanwege de overspoelde zorg, hebben gedurende die tijd ook hun aandoening niet kunnen laten beoordelen en behandelen. Daardoor kan hun diagnose te laat gesteld zijn en hun behandeling te laat gestart, waardoor ze zieker worden dan anders het geval geweest zou zijn. Het RIVM verwacht bijvoorbeeld de komende 20 jaar jaarlijks tussen de 28 en 127 extra sterfgevallen aan kanker.

Veranderde leefstijl
Een derde gevolg is ziekte door een veranderde leefstijl. Door het gedwongen thuiszitten zijn mensen vaak veel minder gaan bewegen of veel meer gaan roken en drinken (tool). Het RIVM rekent voor: als er door de coronacrisis 1 procentpunt meer mensen met overgewicht bijkomen, zou dat op termijn jaarlijks tot 60 tot 100 extra sterfgevallen leiden. 1 procentpunt meer rokers de komende 20 jaar leidt tot gemiddeld 700 sterfgevallen meer per jaar. Daarnaast zijn er de mentale gevolgen, met ongeveer 33% van de Nederlanders met een somberder gevoel of meer stress. Dit alles zal zijn weerslag hebben op de ziektelast in Nederland en ook de werkgevers zullen daar het nodige van merken.

Bron: www.rendement.nl, door de redactie