Coronastress vraagt luisterend oor van leidinggevende

Laagdrempelig, zichtbaar en nabij, dat zijn wat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) betreft de belangrijkste elementen van effectieve ondersteuning van medewerkers in coronatijd. Leidinggevenden dienen daarbij het voortouw te nemen door zich actief en open op te stellen. Als branchevereniging staat VGN bestuurders en managers bij met een notitie en instructiefilm over het onderwerp.

‘Medewerkers moeten zich gesteund voelen en durven praten. En dat betekent dat de leidinggevende voelt: ík moet iets doen’, zegt bestuurder Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis in het augustusnummer van het tijdschrift voor gehandicaptenzorg Markant. ‘En dat is meer dan zeggen: hier heb je het nummer van het supportteam.’

Opvang is noodzaak
Psychische ondersteuning van medewerkers is meer dan ooit nodig, laat psycholoog Roderik Bender van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in hetzelfde artikel weten. ‘De coronacrisis is anders dan de gemiddelde crisis, omdat hij er nog steeds is als je naar huis gaat. De opvang van mensen die in deze omstandigheden zwaar risicovol werk doen, is dan ook geen luxe, maar noodzaak.’

‘Enorm complex spanningsveld’
Ook Sandra de Wit van beroepsvereniging V&VN onderstreept dat de coronacrisis voor medewerkers ‘een enorm complex spanningsveld’ betekent. Tegen de achtergrond van schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen hebben zij de afgelopen maanden constant moeten laveren tussen zorgen over de kwaliteit van leven en de gezondheid van hun cliënten én hun eigen gezondheid. Deze stress werd niet zelden versterkt door verschillen in opvatting tussen medewerkers onderling en naasten en familieleden over wat gepast is in tijden van corona. De Wit: ‘En dan hebben we het nog niet eens over het grote verdriet als vier van de acht cliënten die je jarenlang kende, overlijden.’

Het werken wordt zwaarder
De Bruijn, die zich bij de VGN met het onderwerp bezighoudt, stelt daarnaast in Markant dat het werk in de gehandicaptensector sowieso zwaarder wordt. ‘De complexiteit van de zorgvraag neemt toe. Dat gaat meer stress opleveren. En het moet normaal worden om daarover te praten. Op elk niveau van de organisatie.’

Instructievideo
De VGN maakt nu een instructievideo voor leidinggevenden over hoe om te gaan met medewerkers die stressvolle situaties meemaken. ‘Een luisterend oor en een open houding helpen al enorm’, zegt psycholoog Bender, die bij de video betrokken is. ‘De leidinggevenden zouden daarin vooraan moeten staan, ook en misschien wel júíst als medewerkers hun ervaring zelf bagatelliseren. Tegelijkertijd zijn leidinggevenden er vaak onzeker over: daar moet je toch eigenlijk psychiater voor zijn? Maar dat is niet zo. Het is een kwestie van het wel serieus nemen, maar het niet te zwaar maken.’

Bron: www.vgn.nl