Stroomschema voor veilig werken in verband met corona in de VVT

De Cao-partijen hebben een stroomschema vastgesteld voor veilig werken in verband met corona in de VVT.

Aanleiding zijn berichten van de afgelopen maanden waarin werd gesteld dat medewerkers in de VVT over onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zouden beschikken.

Voor werkgeversorganisaties en vakbonden in de VVT staat voorop dat medewerkers veilig hun werk moeten kunnen uitvoeren. Uitgangspunt is en blijft dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn om veilig te kunnen werken.

Omdat voor zorgmedewerkers en hun leidinggevenden niet altijd duidelijk is wat de meest actuele richtlijn op dat vlak nu precies voorschrijft, hebben cao-partijen in de VVT op basis van de bestaande richtlijnen en handreikingen een stroomschema opgesteld. Daarmee kunnen werknemers nagaan hoe te handelen.

Het stroomschema geldt zowel voor situaties waarin PBM volgens de richtlijnen daadwerkelijk gebruikt moeten worden als voor situaties waarin de zorgprofessional zelf aangeeft dat het gewenst is om met PBM te werken, ook als dat volgens de RIVM-richtlijn niet per se noodzakelijk is.

Werknemers moeten er op kunnen rekenen dat zij overeenkomstig dit stroomschema hun werk kunnen doen. Als dit niet gevolgd kan worden omdat er onvoldoende PBM zijn, kan er geen zorg worden verleend. In dat geval overlegt de medewerker met zijn/haar leidinggevende en kan de werkgever of de werknemer contact opnemen met een van de cao-partijen.

U kunt het stroomschema hier downloaden.

 

Bron: www.fbz.nl, door Joyce Kuijpers en Lilian de Groot, onderhandelaars arbeidsvoorwaarden mede namens de VHP-Zorg