Wat mag er wél en niet gevraagd en geregistreerd worden als de werknemer zich ziek meldt?

Men mag alleen vragen en registreren wat noodzakelijk is voor de werkgever om te weten.

Mensen hebben namelijk het recht om informatie over hun gezondheid zo veel mogelijk voor zichzelf te houden.

Noodzakelijke informatie
Het is noodzakelijk voor de werkgever om informatie te hebben waarmee hij/zij kan bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de medewerker.
En informatie om te laten beoordelen of het loon moet worden doorbetaald.
Die informatie mag daarom ook vastgelegd worden.

Concrete informatie die men mag vragen en registreren
Men mag de volgende informatie registreren over de zieke werknemer:

  • Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn
  • Of de ziekte van de werknemer verband houdt met een arbeidsongeval. Maar men mag niet vragen of het verzuim werk gerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk verhaald kan worden op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of de werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. De werknemer is daarbij niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij/zij valt.

Niet-noodzakelijke informatie
Het is voor de werkgever belangrijk om te weten hoe lang de medewerker denkt dat zijn/haar afwezigheid gaat duren.
Maar het is níet noodzakelijk om te weten wát iemand heeft.
En waardoor dat komt.
Daar mag men dus ook niet naar vragen.

Bron: www.HRpraktijk.nl via VHP-Zorg