Stand van zaken nieuwe Cao VVT

Het overleg over een nieuwe Cao VVT tussen werknemersorganisaties FBZ (voor de VHP-Zorg), FNV, NU’91 en CNV en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl bevindt zich in de verkennende fase.

In deze fase bespreken cao-partijen met elkaar de ontwikkelingen en problemen in de sector met de daarbij behorende gegevens. Ook deelt iedere partij de eigen belangen.

Sinds het vorige cao-traject vormen de gezamenlijke cao-partijen een coalitie die met elkaar tot afspraken komt. Het gaat in ieder geval om cao-afspraken, maar daarnaast wordt bijvoorbeeld ook gekeken hoe we met zorgverzekeraars en gemeenten kunnen komen tot tarieven die nodig zijn om werknemers te blijven binden aan de VVT-sector. In de coalitie gaat het vooral om de belangen van de achterban van iedere cao-partij. In de belangen van FBZ komt de door de achterban ingebrachte input terug, zoals scholing en ontwikkeling en aanpak van werkdruk.

Vanaf april start de fase waarin onderhandeld wordt.

Bron: www.fbz.nl