Loskomen van de regeldruk: hoe de or de zorg centraal kan zetten

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en de regeldruk is groot.

De ondernemingsraad moet in dat veeleisende krachtenveld invulling zien te geven aan medezeggenschap die uitgaat van de bedoeling: de juiste zorg voor de patiënt. Hoe zorg je dat ‘het systeem’ niet de overhand neemt?

De ontwikkeling van de moderne gezondheidszorg heeft een woud aan regels en kwaliteitseisen voortgebracht. Die systeemwereld is grotendeels noodzakelijk, maar heeft ook flinke nadelen voor het werk in de dagelijkse praktijk. Het moeten voldoen aan regels staat vaak de daadwerkelijke zorg voor de patiënt in de weg.

Hoe verhoudt de bedoeling van de organisatie zich tot het systeem van regels?
Organisatie-adviseur en auteur Wouter Hart heeft zich toegelegd op het belang van werken vanuit de bedoeling. ‘Je moet je steeds afvragen: hoe verhoudt de bedoeling van de organisatie zich tot het systeem van regels? In de dagelijkse praktijk van de zorg hebben medewerkers vaak veel last van regels. De ondernemingsraad moet als vertegenwoordiger van de medewerkers afwegen of al die regels zinvol zijn.’

Bij de snelle groei van regelgeving in de zorg zou je je kunnen afvragen wat de medezeggenschap heeft gedaan om die toename binnen de perken te houden. ‘De ondernemingsraad zit vaak op de lijn van de rechten’, zegt Hart. Waar het volgens hem om gaat is het vinden van een evenwicht tussen het gebruik van de wet en het belang van goede zorgverlening aan de patiënt.

Welke plek willen we de WOR geven?
Bij het uitoefenen van medezeggenschap heeft de ondernemingsraad ook zijn eigen ‘systeem’: de WOR. Dezelfde afweging voor de ondernemingsraad speelt ook hier, zegt Hart. ‘Wat is het uitgangspunt voor het handelen van de ondernemingsraad? Vraag je af als or: welke plek willen we de WOR geven? Draagt een strikte toepassing bij aan de bedoeling van de or?

En stel jezelf ook deze vraag: hoe kan de or eraan bijdragen dat zorgmedewerkers wat meer los kunnen komen van hun systeemwereld en meer eigen verantwoordelijkheid kunnen krijgen in hun werk?’

Een eensluidend antwoord op die vragen is er niet. Maar ondernemingsraden kunnen hun eigen antwoord vinden door hun uitgangspunten onder de loep te nemen en die te herijken naar goede uitvoerbaarheid van de zorgverlening.

Bert Visser 

Bron: www.ornet.nl