VHP-Zorg, de AVG en deze Nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u lid bent van de VHP-Zorg of in het (recente) verleden hebt aangegeven akkoord te zijn met de toezending van deze nieuwsbrief. De afgelopen periode is er veel berichtgeving geweest over de AVG.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, dan kunt u te allen tijde uitschrijven. In elke nieuwsbrief vindt u onder een link om u direct uit te schrijven.