Vaak is in het sociaal plan opgenomen waar u terecht kunt als u denkt dat het sociaal plan niet goed wordt nageleefd. In veel gevallen is een advies- of begeleidingscommissie ingesteld. In zo’n commissie zit iemand namens de werkgever en iemand namens de bonden, die samen een onafhankelijke voorzitter hebben aangewezen. Bij deze commissie kunt u terecht als u twijfels hebt over de juiste toepassing van het sociaal plan. Als in het sociaal plan een dergelijke commissie niet is ingesteld dan kunt u contact opnemen met de VHP-Zorg.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Om te weten te komen of de VHP-Zorg is betrokken bij het opstellen van een sociaal plan kunt u het beste contact opnemen met de VHP-Zorg.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Ja, u kunt dat vragen. Het is immers ook in het belang van uw werkgever dat u snel een andere baan vindt. Uw werkgever kan wel grenzen stellen aan de kosten van een dergelijk bureau.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Nee, dat hoeft niet. Uw werkgever kan met de bonden een doorlopend sociaal plan (ook wel sociaal beleidskader genoemd) overeenkomen. Soms is uw werkgever verplicht dat te doen omdat dat in de cao is bepaald. Dat doorlopend sociaal plan geldt dan voor iedere reorganisatie die gedurende de looptijd van het doorlopend sociaal plan wordt gedaan. Ook kan het gebeuren dat uw werkgever en de bonden niet tot overeenstemming komen over een sociaal plan, of dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In die gevallen is er geen sociaal plan.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Ja, dat bent u verplicht. Dat is meestal afgesproken in het sociaal plan. Maar het is ook een eis van het UWV om eventueel, als u geen ander werk kunt vinden, in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Als u niet actief hebt meegewerkt aan het vinden van een andere baan dan kan het UWV u 'verwijtbaar werkloos’ achten, waardoor u het risico loopt dat u geen WW-uitkering ontvangt. U moet daarom actief zoeken naar ander werk, zowel bij uw eigen werkgever als bij andere werkgevers.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Accepteren van een overplaatsing naar een andere locatie is niet altijd verplicht. Meestal staat in het sociaal plan vermeld wat de grenzen zijn die aan de overplaatsing worden gesteld. U moet daarbij denken aan reistijd en reisafstand. Over het algemeen worden de grenzen gehanteerd die door het UWV worden gehanteerd: 1,5 uur reistijd enkele reis woon-werk met het openbaar vervoer. Maar in het sociaal plan zijn soms andere grenzen aangegeven. Het is daarom verstandig het sociaal plan van uw werkgever daar op na te slaan.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Als u lid bent van een van de beroepsorganisaties die zijn aangesloten bij de FBZ en de FBZ heeft het sociaal plan niet ondertekend, dan bent u niet aan het sociaal plan gebonden. Dat wil niet zeggen dat uw werkgever, als er wel een sociaal plan is overeengekomen met de andere bonden of zelfs met de ondernemingsraad, het sociaal plan niet op u hoeft toe te passen. Uw werkgever is daar namelijk wel toe verplicht. Als er een sociaal plan is, moet uw werkgever dat op al zijn werknemers toepassen.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Dat hangt ervan af wat in het sociaal plan is afgesproken met uw werkgever. In sommige sociaal plannen is een geen gedwongen ontslaggarantie opgenomen. In andere sociaal plannen is opgenomen dat gedwongen ontslag mogelijk is na overleg met de bonden, eventueel via een openbreekclausule. Het komt ook voor dat in een sociaal plan is afgesproken dat gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten, maar dat de werkgever zich tot het uiterste zal inspannen gedwongen ontslag te voorkomen. Het is daarom verstandig het sociaal plan van uw werkgever erop na te slaan om te bekijken of u gedwongen kunt worden ontslagen.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Als uw werkgever met de bonden een sociaal plan heeft opgesteld staat dat sociaal plan over het algemeen op intranet. U kunt ook bij de VHP-Zorg navragen of er een sociaal plan voor uw instelling geldt.

Gepubliceerd in Sociaal plan

Hierover kunt u het beste contact opnemen met de VHP-Zorg via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Sociaal plan
Pagina 1 van 2