Vergoeding BIG-registratie

In de meeste cao’s is geregeld dat de initiële en herregistratie in het BIG-register (artikel 3 beroepen) wordt vergoed. U kunt in uw cao nalezen hoe hoog deze vergoeding is.