Kan van mij worden verlangd ook buiten de instelling van de werkgever passende arbeid te aanvaarden?

Ja, onder omstandigheden kan dat van u worden verlangd. De werkgever moet zo tijdig mogelijk maatregelen treffen teneinde de werknemer in staat te stellen de eigen of passende werkzaamheden te verrichten. Staat vast, bijvoorbeeld na interventie van de bedrijfsarts, dat de arbeid niet meer binnen de eigen instelling kan worden verricht, dan kan een andere werkgever worden ingeschakeld. Het is een verplichting van de werkgever de mogelijkheden ervan te onderzoeken en de werknemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

Let op!
Bij aanvaarding van werkzaamheden buiten de instelling van de werkgever is het van belang de huidige arbeidsovereenkomst te continueren in verband met uw ontslagbescherming. Neem in deze situatie tijdig contact op met de VHP-Zorg voor advies.