Duurzame inzetbaarheid in de VVT

op .

Zelfleiderschap, gedragsverandering, maatwerk en dialoog zijn vier speerpunten waar de VVT-branche aan kan werken om duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Deze speerpunten hangen met elkaar samen en daarom is het goed ze integraal te benaderen. Dat blijkt uit de werksessies “duurzame inzetbaarheid in de VVT” van werkgeversorganisaties BTN en Actiz en werknemersorganisaties FBZ (waaronder de VHP-Zorg), CNV en Nu’91. De stichting A+O VVT ondersteunde het onderzoek.
Aanleiding voor het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid is de verhoogde pensioenleeftijd. Een nog hogere pensioenleeftijd betekent veel voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. De stichting A+O VVT gaf eerder de opdracht aan Loyalis om onderzoek te doen naar duurzame inzetbaarheid in de VTT. Het onderzoek van de sociale partners is een vervolg hierop. Er is een quickscan uitgevoerd onder medewerkers in de branche, waaraan 657 respondenten hebben deelgenomen. Ook is in regiosessies met zorgmedewerkers, OR-leden, leidinggevenden en HR-professionals gesproken over duurzame inzetbaarheid in de VVT. Misschien heeft u tijdje geleden deelgenomen aan zo’n regiosessie.
Op de website over duurzame inzetbaarheid in de VVT kunt u de infographic en het eindrapport over de werksessies nalezen.
Sowieso is het wel de moeite waard die website eens door te nemen.

Bron: A+O VVT, bonden en werkgersorganisaties