Campagne ‘Grip op Gelijk Loon’

op .

De werkgever trapt vaak in valkuilen voor ongelijke beloning. Daarom heeft het College voor de Rechten van de Mens het initiatief genomen voor de campagne Grip op Gelijk Loon.

De kans op ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen is groot als werkgevers nieuwe werknemers vragen naar het laatst verdiende loon en hen inschalen op basis van salarisonderhandelingen. Die conclusie trekt het College voor de Rechten van de Mens na drie onderzoeken naar de mechanismen achter beloningsongelijkheid in verschillende arbeidssectoren. De onderzoeken hebben volgens het College inzicht gegeven in de valkuilen, die vooral nadelige gevolgen hebben voor vrouwen.

Dit zijn de valkuilen:

- Vragen naar het laatst verdiende loon bij het vaststellen van het aanvangssalaris;
- Inschaling op basis van salarisonderhandeling, in plaats van op relevante werkervaring;
- Het bieden van arbeidsmarkttoeslagen om (schaars) personeel aan te trekken.

Baseert een werkgever mede op basis hiervan het salaris, dan loopt de werkgever het risico onjuist of discriminerend te handelen. Gelijke arbeid van gelijke waarde moet volgens de wet gelijk beloond worden.

Uitgelezen moment: de eindejaarsgesprekken
Het College voor de Rechten van de Mens ziet de aankomende eindejaarsgesprekken als uitgelezen moment om de salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen terug te dringen. ‘Ongelijke beloning blijft een hardnekkig probleem. Dit gebeurt meestal onbewust, maar past echt niet meer in deze tijd’, zegt College-voorzitter Adriana van Dooijeweert. Het College voor de Rechten van de Mens is deze week de campagne ‘Grip op Gelijk Loon’ begonnen. Via de campagnewebsite Gelijke lonen kunnen werkgevers nagaan of ze weleens in de valkuilen van ongelijk belonen stappen. Het College biedt ook een checklist aan om het beloningsbeleid neutraler in te richten.

Lees het volledige artikel op: www.ornet.nl/blog/2017/12/01/werkgever-trapt-vaak-in-valkuil-ongelijke-beloning/.

Bron: FBZ