Onderhandelaarsakkoord CAO VVT

op .

 

FBZ (ook namens de VHP-Zorg), NU'91 en CNV PZ hebben gisteravond een onderhandelaarsakkoord gesloten met werkgeversorganisatie ActiZ over een nieuwe CAO VVT (verpleging, verzorging, thuis- en kraamzorg), die loopt van 1 september 2013 tot 1 september 2014.


Vakbond Abvakabo FNV heeft gisteren het overleg verlaten omdat zij het niet eens konden worden over hun belangrijkste punt: de Hulp bij het Huishouden. Eerder al had werkgeversorganisatie BTN het overleg verlaten omdat zij vast wilden houden aan een nullijn in de zorg.

De andere vakbonden zagen wel mogelijkheden om hun inzet gerealiseerd te krijgen en voelden urgentie om met de grootste werkgever in de zorg een nieuwe CAO af te sluiten voor de medewerkers in deze grote zorgsector.

De hoofdlijnen van het akkoord zijn:

Inkomen
• Er  is een salarisverhoging afgesproken van in totaal 1,2% structureel en 0,8% eenmalig; van een nullijn is in dit onderhandelaarsakkoord dus geen sprake.
• In december 2013 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,8%.
• Per 1 januari 2014 volgt dan een structurele loonsverhoging van 1%.
• Per 1 juli 2014 volgt nog een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,2 %.
• De reiskostenvergoedingen zullen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de (aangepaste) CPI index.

Functiewaardering
Om een einde te maken aan de onduidelijkheid over de inschaling van Hulp(en) bij het Huishouden stellen cao partijen een regeling op waarin de ijkfuncties, waardering en de inschaling duidelijk worden gemaakt. Zorgaanbieders die zaken doen met gemeenten zullen zich aan de tarieven moeten houden.
Werknemers die bezwaar willen maken tegen hun functiewaardering kunnen nu nadat zij de interne bezwaarcommissie hebben geraadpleegd de waardering laten toetsen bij deskundigen, die vervolgens een zwaarwegend advies uitbrengen.

Nuluren contracten
Het gebruik van nuluren contracten wordt tot het uiterste beperkt volgens de afspraken in het Sociaal Akkoord. Werknemers met een nuluren contract krijgen een aanbod voor een vast contract met een omvang. De OR kan de werkgever verplichten om de werkbalans tool in te vullen om gesprek aan te gaan over contractenmix en werktijden. De uitsluiting van loondoorbetaling als er geen werk voor handen is in de kraamzorg is vervallen.
Zodra de Wet Werk en Inkomen wordt ingevoerd worden de cao afspraken conform deze wet aangepast (o.a. totaal verbod nuluren contracten). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het versterken van de positie van mantelzorgers.

Reële en passende afspraken
Ook de VHP-Zorg is van mening dat onder de geven omstandigheden niet alleen de best haalbare, maar ook meest reële en passende afspraken zijn gemaakt voor de medewerkers in deze sector.

Bron: Bonden