Sociale partners in de VVT zetten versterkt in op duurzame inzetbaarheid

op .

Voor de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg) is vanmiddag tijdens het congres ‘Duurzame inzetbaarheid in onzekere tijden - juist nu!’in het Spant te Bussum de internetportal www.duurzaaminzetbaarindevvt.nl gelanceerd

Voor de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg) is vanmiddag tijdens het congres ‘Duurzame inzetbaarheid in onzekere tijden - juist nu!’in het Spant te Bussum de internetportal www.duurzaaminzetbaarindevvt.nl gelanceerd door Adriaan Wirtz van ActiZ, Aaldert Mellema van CNV Publieke Zaak en Bram de Gier van PGGM. De portal en het congres zijn initiatieven van sociale partners van deze sector, samen met PGGM. Zij willen de medewerkers en de werkgevers in de VVT optimaal ondersteunen in het versterken van de duurzame inzetbaarheid. Dat is ook goed voor de kwaliteit van de zorg en zeker in een tijd waarin de sector volop in beweging is, uitermate noodzakelijk.

Congres
De ruim honderd aanwezige OR-leden en HRM-professionals hebben op het congres kennis gemaakt met diverse instrumenten, methodieken, tips en trucs om het beleid voor de duurzame inzetbaarheid in hun organisaties verder integraal te ontwikkelen en uit te voeren. Daarbij is ook gebruikgemaakt van ervaringen van experts en van elkaar. Dit wordt verder voortgezet in een praktijknetwerk waarvoor de portal de uitnodiging bevat.

Gemotiveerd en vitaal
Sociale partners en PGGM zijn van mening dat, juist in dit tijdsgewricht, duurzame inzetbaarheid vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers alle aandacht verdient. Na een verwacht banenverlies in de komende jaren zal door vergrijzing en ontgroening de vraag naar arbeid weer gaan toenemen. Anticiperen op dit vooruitzicht is meer dan noodzakelijk. Daarnaast is er niet alleen sprake van omvangrijke bezuinigingen maar ook van fundamentele hervormingen in de zorg. Deze worden zichtbaar in meer zorg thuis, in een toenemende complexiteit van zorg, in het ondersteunen van zelf- en samenredzaamheid van zorgvragers en in een toenemende samenwerking tussen zorg en welzijn. Dit alles vraagt dat medewerkers zich bijscholen op gevraagde competenties en kennis. En het biedt medewerkers ook ontwikkelmogelijkheden en nieuwe loopbaanperspectieven. Voor sociale partners en PGGM alle aanleiding dus om duurzame inzetbaarheid versterkt onder de aandacht te brengen bij werkgevers en medewerkers in de branche.

Bron: ActiZ