Eenderde thuiszorgmedewerkers heeft weleens te maken met agressie

op .

 

Het afgelopen jaar had een op de drie medewerkers in de thuiszorg een enkele keer te maken met verbale agressie als schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren en pesten. Slechts 2 procent van de thuiszorgers had hier vaak mee te maken.

 

Het afgelopen jaar had een op de drie medewerkers in de thuiszorg een enkele keer te maken met verbale agressie als schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren en pesten. Slechts 2 procent van de thuiszorgers had hier vaak mee te maken.

Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zij deden deze zomer een werknemersenquête onder bijna 900 verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg. Op verzoek van Nursing hebben het CAOP en A+O VVT onderzoeksgegevens aangeleverd over de vraag 'Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met verbale agressie door cliënten/patiënten?'. 65 procent van de thuiszorgmedewerkers antwoordde nooit, 32 procent antwoordde een enkele keer en 2,5 procent vaak. 10 procent was een enkele keer geconfronteerd met fysieke agressie als duwen, slaan, vastgrijpen en verwonden.

Thuiszorg is kwetsbaar

'Verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg staan er letterlijk alleen voor, dat maakt ze veel kwetsbaarder', zegt psycholoog Ronald Geelen in Nursing december. 'En de aard van agressie verschilt, in het ziekenhuis is die vaak het gevolg van angst of onzekerheid. In de thuiszorg komt agressief gedrag vaak voort uit het ziektebeeld (bijvoorbeeld dementie), een persoonlijkheidsstoornis of psychiatrische problematiek. Middelenmisbruik, van bijvoorbeeld drugs of alcohol, vergroot de risico's. Daarbij is de patiënt op zijn eigen terrein, waardoor hij zich sterker voelt en sneller van zich af zal bijten'.

Bron: Nursing