GGZ Nederland vraagt Tweede Kamer aandacht voor arbeidsmarkt in de ggz

op .

GGZ Nederland vindt dat VWS een té rooskleurig beeld schetst van de arbeidsmarkt in de ggz en van de gevolgen van de transitie.

GGZ Nederland laat dit weten in een brief aan de Tweede Kamer die op 28 november met minister Schippers en staatssecretaris van Rijn debatteert over hun visie op de arbeidsmarkt in de zorg.

Impactanalyse
GGZ Nederland dringt aan op een specifieke impactanalyse van alle maatregelen die de ggz in al haar facetten treffen. Op die manier kan voorkomen worden dat zorgaanbieders struikelen over de veelheid van veranderingen en dat de spankracht en wendbaarheid van de sector overvraagd wordt, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien.

Daarnaast wil GGZ Nederland een bevestiging van de minister en staatssecretaris dat afspraken die landelijk zijn vastgelegd in het sociaal akkoord, zorgakkoord, bestuurlijk akkoord en OVA-convenant worden nageleefd bij de transities en overhevelingen van taken naar gemeenten en zorgverzekeringswet. Tevens willen we een bevestiging van de minister dat sociale partners in de zorg een bepalende rol dienen te hebben in de ontwikkeling van een opleidingen en beroepenstructuur voor de zorg.

Bron: GGZ Nederland