Besluit PFZW over de premie en indexering.

op .

 

Het bestuur van Pfzw heeft op 1 november dan ook besloten om de dekkingsgraad op 31 december af te wachten voordat er een besluit wordt genomen over mogelijke indexering per 1 januari 2014.   

 

Het bestuur van PFZW stelt jaarlijks in het najaar vast wat in het betreffende jaar de gewogen loonontwikkeling is in de relevante cao’s in de sector  Zorg en Welzijn. Na advisering door de Pensioenraad besluit het bestuur, of de loonontwikkeling aanleiding geeft om een indexering toe te passen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de financiële positie van het fonds. 

Aan het eind van het derde kwartaal had PFZW een dekkingsgraad van 107%. De mogelijkheid bestaat dat we op 31 december de 105% niet halen. Dan is mogelijk een beperkte verlaging van de pensioenen nodig. De definitieve rekening maken we pas op 31 december op. Als het lukt om eind dit jaar wel boven de 105% te eindigen, is er mogelijk ruimte voor een gedeeltelijke indexering.

Het bestuur heeft op 1 november dan ook besloten om de dekkingsgraad op 31 december af te wachten voordat er een besluit wordt genomen over mogelijke indexering per 1 januari 2014.   

Opbouw in 2014 iets minder.

Op 1 november  heeft het bestuur, na advies van de Pensioenraad, besloten om het opbouwpercentage vast  te stellen op 1,95% bij een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar. Dit is de maximale opbouw die fiscaal is toegestaan. 

Pensioenpremie blijft gelijk.

In dezelfde bestuursvergadering heeft het bestuur ook, na advies van de Pensioenraad, de pensioenpremie voor 2014 vastgesteld. PFZW handhaaft de pensioenpremie van 24,4 % voor 2014. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd creëert premieruimte. PFZW wil deze ruimte investeren in versteviging van de grondslagen vanwege de lagere rentevoet en de veroudering van het bestand.   

Premieverhoging nog niet uitgesloten.

Als begin januari 2014 op grond van de dekkingsgraad van 31 december 2013 een verlaging van de aanspraken nodig blijkt te zijn, zal de premie op grond van de leidraad bij onderdekking   verhoogd worden met een opslag van 2,5 procentpunt.

Bron: Bonden