VGN stuurt brandbrief aan Kamer over arbeidsmarkt

op .

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) luidt de noodklok over de financiële en personele gevolgen van het kabinetsbeleid voor de arbeidsmarkt in de langdurige zorg.

In een brief aan de Kamercommissie voor Volksgezondheid stelt de VGN dat de werkgevers in de Gehandicaptenzorg meer tijd nodig hebben om op de stelselwijzigingen te anticiper

VGN stuurt de brief naar aanleiding van de arbeidsmarkteffectrapportage die minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in oktober 2013 naar de Tweede Kamer stuurden. Daarin staat dat er in 2013 in totaal 431.000 voltijdsbanen in de langdurige zorg beschikbaar zijn. In 2015 zullen ruim 22.000 voltijdsbanen, oftewel 36.000 personen verdwenen zijn. In. Na 2015 zal zich dit gedeeltelijk weer herstellen, waardoor er in 2017 weer voor 11.000 personen werkgelegenheid ontstaat.  In de cijfers zijn de banen voor alfahulpen en banen in de jeugdzorg niet inbegrepen.

Personeelsverloop
VGN stelt dat de snelheid van de stelselwijziging onder de huidige voorwaarden tot veel problemen leidt. Zo is er behoefte aan hoger geschoold personeel. “Niet iedereen is in staat om aan de functie-eisen van de nieuwe banen te voldoen”, aldus de VGN in de brief. Ook het baanperspectief van de jongere generatie vormt een probleem. Omdat zij vaak een tijdelijk contract hebben, zullen zij als eerste moeten vertrekken. Doordat het personeelsverloop “tot bijna nul” daalt, zijn er haast geen nieuwe banen voor deze groep. VGN stuurt aan op een zogeheten jong-voor-oud-regeling, waardoor de verhoudingen tussen de generaties rechtgetrokken kunnen worden.

Faillissementen
Daarnaast leiden de verschuivingen in de arbeidsmarkt volgens de VGN leiden tot veel extra kosten die instellingen niet altijd kunnen betalen. “Instellingen kunnen de gevolgen van de stelselwijzigingen minder goed opvangen als het UWV tijdens de aanbestedingsprocedures geen ontslagvergunning mag verstrekken. De hieraan verbonden frictiekosten zullen in combinatie met het wegvallen van inkomsten leiden tot onnodige faillissementen.”
De VGN wil dat er door de kamer bij de bewindslieden aangedrongen wordt op een deadline voor het afronden van de aanbestedingen bij de gemeenten. Deze moet op 1 juli 2014 liggen. Daarnaast moet er een oplossing komen voor de problemen rond de ontslagaanvragen tijdens de aanbestedingen.
Donderdag 28 november 2013 vergadert de Kamer in een algemeen overleg met de bewindslieden over de arbeidsmarkt in de zorg.

Bron: Skipr/VGN