Thuiszorg toch niet naar gemeenten

op .

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft besloten om verzorging en verpleging thuis van mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit maakte hij op 6 november bekend in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de uitwerking gaf van de eerder aangekondigde en veelbesproken transitie langdurige zorg. Geen knip tussen verzorging en verpleging

Eerder was er sprake van dat gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor de persoonlijke verzorging van mensen thuis. Bij de persoonlijke verzorging gaat het om handelingen als douchen, aankleden en wondverzorging van ouderen, chronisch zieken en ook mensen die na een ziekenhuisbehandeling nog thuis worden verzorgd. Verzekeraars zouden aanvankelijk alleen de verpleging moeten vergoeden. Die 'knip' stuitte op grote ontevredenheid in het zorgveld. Deze aanvankelijk voorgenomen knip tussen verpleging en verzorging is nu voor het grootste deel teniet gedaan. Mensen krijgen hierdoor verzorging en verpleging uit één hand. De verpleegkundige die langskomt, kan bijvoorbeeld ook de steunkousen vervangen. Ze hoeven hiervoor dus niet naar twee loketten.

Samenhang verzorging en verpleging
Als reden voor zijn beslissing wijst Van Rijn op de 'zorginhoudelijke samenhang' tussen verzorging en verpleging. Uit cijfers blijkt dat 84% van de mensen die nu verzorging krijgt een lichamelijke aandoening heeft. Deze groep maakt ook het meest gebruik van verpleging, 87% van het totaal aantal cliënten. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare ouderen waarbij de gezondheidssituatie snel kan veranderen en verslechteren. Zij mogen geen last hebben van discussies over wie wat betaalt, zo vindt Van Rijn.

Reacties van belangenorganisaties
Zowel de NPCF, V&VN, ActiZ als Zorgverzekeraars Nederland zijn blij met het besluit van staatssecretaris Van Rijn om verpleging en verzorging niet op te knippen. ZN en ActiZ plaatsen wel kanttekeningen bij de uitvoering. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is echter niet gelukkig met het besluit. De VNG zegt nu de medewerking aan decentralisatie van zorg op. Voordat de vereniging verder wil praten, legt het haar oor te luister bij de achterban.

Bezuinigingen
Volgens de brief van Van Rijn worden gemeenten nu alleen verantwoordelijk voor taken als huishoudelijke hulp en begeleiding van kwetsbare mensen. Tegelijk lijkt Van Rijn zich verzekerd te hebben van een meerderheid in de Eerste Kamer voor de coalitieplannen om de langdurige zorg te hervormen. Zo kan het kabinet bezuinigingen op de uitgaven aan bijzondere ziektekosten (AWBZ). Er is nu jaarlijks 27 miljard mee gemoeid. Dat moet volgens het regeerakkoord teruggebracht worden tot 10 miljard.

Bron: Zorg voor Beter