Kosten pgb's blijven gelijk ondanks daling totale aantal

op .

Het aantal mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) is in 2012 gedaald, maar de gemiddelde kosten per persoon zijn sterk gestegen. Daarmee zijn de totale kosten voor de pgb's gelijk gebleven. 


Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vrijdag is verschenen.
Eind 2012 waren er 129.000 mensen met een pgb. Een jaar daarvoor waren dat er nog 139.000. Dat is een afname van 7 procent, terwijl de jaren daarvoor het aantal pgb-houders met 8 procent toenam.
In 2012 werd een aantal maatregelen getroffen om te zorgen dat minder mensen een beroep deden op het pgb. Zo kwamen nieuwe aanvragers alleen voor een pgb in aanmerking als zij een zware indicatie hadden.
De gemiddelde kosten per pgb-houder stegen van ruim 18.000 euro per jaar in 2011 naar bijna 21.000 euro per jaar in 2012. Dit komt volgens het SCP door een aantal veranderingen, zoals tariefsverhogingen in de zorg en een toename van het aantal pgb-ontvangers dat duurdere zorg nodig heeft.
Verder zijn de gemiddelde kosten gestegen doordat 'goedkope' pgb-houders (minder dan 10 uur zorg per week) geen recht meer hadden op pgb.

Totale kosten
De totale kosten voor de pgb's zijn in 2012 ongeveer gelijk gebleven aan die in 2011: 2,7 miljard euro. In eerdere jaren stegen de kosten nog met 9 procent per jaar.
Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen hun zorg zelf inkopen en een zorgverlener uitkiezen.

Bron: ANP