‘ZBC moet beter letten op kwetsbare patiënt’

op .

Nog maar de helft van de zelfstandige klinieken in Nederland (54 procent) heeft momenteel een kwaliteitskeurmerk. Ook moet er meer aandacht komen voor specifieke risico’s onder kwetsbare patiënten.

Dit constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van particuliere klinieken.

De inspectie constateert dat klinieken -als het gaat om de voorwaarden voor de kwaliteit van de zorg- de laatste jaren een stap vooruit hebben gemaakt. Toch is de inspectie van mening dat er extra aandacht moet komen voor kwetsbare groepen. Daarbij gaat het met name om ouderen boven de 70 jaar en kinderen onder de 18 jaar. De inspectie merkt hier over op dat het bij deze groepen niet gaat om cosmetische ingrepen.

Actief beleid
Opvallend is met name het groeiende aantal ouderen boven de 70 dat in zelfstandige klinieken wordt behandeld. Bijna 20 procent van de patiënten in particuliere klinieken is ouder dan 70 jaar. Bij operaties is bij deze groep een verhoogd risico op delier. De inspectie vindt een actief beleid van de klinieken op dit gebied noodzakelijk en zal er op toezien dat de betrokken klinieken, wetenschappelijke verenigingen en koepels afspraken maken over het herkennen van en adequaat reageren op patiënten met een delier.

Ook is er een stijging van het aantal klinieken dat patiënten onder de 18 behandelde. Naar verwachting is er per 1 januari 2014 een norm wat betreft toegestane behandelingen bij deze leeftijdsgroep, zowel soort behandeling als het aantal ingrepen dat een particuliere kliniek minimaal op jaarbasis moet doen om verantwoord zorg te kunnen leveren.

Ketenvorming
Particuliere klinieken behandelden in 2012 een half miljoen patiënten,die bijna driekwart miljoen behandelingen ondergingen. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met 2011. Wel ziet de inspectie toenemende concentratie van klinieken in ketens. Organisaties bieden hiermee een breder scala verrichtingen aan zoals cosmetisch behandelingen, orthopedische en bijvoorbeeld spataderbehandelingen. Daarnaast zijn er enkele grote oogheelkundige ketens die hun zorg in meerdere vestigingen in het land aanbieden.  Hierbij valt volgens de inspectie op dat de ketens er niet altijd in slagen om op alle vestigingen de voorwaarden voor kwalitatief goede zorg adequaat te organiseren.

Keurmerk
Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) schaart zich achter het pleidooi van de inspectie voor extra toezicht op de behandeling van kwetsbare groepen. ZKN zegt extra aandacht te zullen besteden aan de normen die er voor deze groepen zijn, en gaat extra kwaliteitseisen opnemen voor kwetsbare groepen in het ZKN-keurmerk. ZKN roept patiënten op om goed op te letten of de kliniek van keuze gecertificeerd is en een keurmerk heeft.  De IGZ geeft aan dat alle klinieken binnen twee jaar gecertificeerd dienen te zijn.

Bron: Skipr