BTN stapt uit overleg CAO VVT

op .

BTN heeft vandaag besloten het CAO overleg met de andere partijen stop te zetten.

De reden voor BTN is dat andere werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken willen maken met kostenverhogende gevolgen voor de sector. BTN is van mening dat alle aandacht gericht zou moeten zijn op het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Kostenverhogende CAO - afspraken zullen volgens BTN leiden tot meer ontslagen.

Jan Verschuren, bestuurder BTN zegt hierover: “De zorgkantoren hebben op basis van het zorgakkoord voor 2014 uniform gekozen voor een vertaling van de korting van € 330 mio op de extramurale prestaties. De gevolgen hiervan zijn dat (thuis)zorginstellingen gekort worden op de tarieven met een percentage van 6 tot 10%. Daarnaast hebben zorgkantoren veelal extra inkoopvoorwaarden gesteld wat maakt dat de kortingen op prijs kunnen oplopen tot zelfs boven de 10%. Daarnaast hebben zich ook in de Wmo en Kraamzorg negatieve prijscorrecties voorgedaan. Sectoren waar de achterban van BTN ook een grote vertegenwoordiging heeft. Dit alles maakt dat de focus volledig moet liggen op het in stand houden van een optimale relatie tussen cliënt en medewerker. De uitwerking van het zorgakkoord vraagt nu al veel van de sector”.

Verschuren vervolgt: “BTN wil graag bijdragen aan rust en helderheid voor de korte termijn en een gedegen en verantwoorde discussie voor de invulling van arbeidsvoorwaarden voor de lange termijn. Om deze reden is BTN steeds voorstander geweest om de lopende CAO ongewijzigd te verlengen tot 31 december 2014 waarbij periodieke salarisverhogingen gewoon doorgevoerd zouden worden”. BTN beraadt zich momenteel met haar leden over de ontstane situatie.

Bron: BTN