Woensdag 13 november: cao-onderhandelingen hervat

op .

Woensdag 13 november a.s. worden de cao-onderhandelingen voortgezet om tot een nieuwe cao voor de VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) te komen.

Woensdag 13 november a.s. worden de cao-onderhandelingen voortgezet om tot een nieuwe cao voor de VVT (verpleeg- en verzorgingshuizen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) te komen. ActiZ wil dan haar bieding voor een nieuwe cao aan de werknemersorganisaties doen. De inzet van ActiZ daarbij is om - als dat mogelijk is - nog deze maand tot een nieuwe cao te komen.

De eerdere onderhandeling
Woensdag 5 november jl was de 4e dag van de cao-onderhandelingen. De eerste drie onderhandelingsdagen (1, 9 en 30 oktober) kenmerkten zich vooral door algemene beschouwingen en een toelichting op de inzetbrieven van de cao-partijen. Na deze ronden blijkt dat het in deze onderhandelingen gaat om een beperkt aantal hoofdthema’s: loon, WMO en flexibiliteit, waarover nog veel discussie plaatsvindt en plaats zal vinden aan de cao-tafel.

Met betrekking tot het laatste thema, flexibiliteit, staat in het Sociaal Akkoord: ''... het beperken van het gebruik van nulurencontracten tot uitzonderlijke situaties en hierover concrete afspraken te maken. Bij deze afspraken worden ook de mogelijkheden voor het organiseren van interne flexibiliteit, bijvoorbeeld via de arbeidstijden meegenomen''.
ActiZ is van mening dat het Sociaal Akkoord moet worden uitgevoerd en nulurencontracten dus moeten worden beperkt.

Bron: ActiZ