Thuiszorg niet naar gemeenten

op .

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) besluit om verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit maakt hij vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Door het besluit krijgen mensen verzorging en verpleging 'uit één hand', zoals het ministerie het omschrijft. Ze hoeven dus niet naar twee loketten. Het deel van verzorging dat samenhangt met begeleiding en ondersteuning wordt naar gemeenten overgeheveld. Eerder was er sprake van dat gemeenten verantwoordelijk zouden worden voor de verzorging van mensen thuis. Verzekeraars zouden de verpleging moeten vergoeden. Dit stuitte op grote ontevredenheid in het zorgveld.

Kwetsbare ouderen
Als verantwoording voor de beslissing wijst het ministerie op de 'zorginhoudelijke samenhang'. 84 procent van de mensen die nu verzorging krijgt, heeft ook een lichamelijke aandoening. Die mensen maken ook het meeste gebruik van de verpleging. Veelal gaat het om kwetsbare ouderen waarbij de gezondheidssituatie snel kan veranderen en die intensief te maken hebben met de huisarts en het ziekenhuis.

Wijkverpleging
De staatssecretaris kondigt in zijn brief ook één integrale aanspraak wijkverpleging aan. Mensen hebben straks recht op verpleging en verzorging in samenhang vanuit de Zvw. Het gaat meestal om lijfgebonden medische zorg die voortvloeit uit een ziekte, een aandoening of een beperking. Met de maatregel denkt het ministerie de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen te versterken. Zo zouden mensen langer thuis kunnen blijven. Op dit moment werkt het CVZ samen met veldpartijen de aanspraak wijkverpleging verder uit.

Gemeenten en verzekeraars
Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen in hun dagelijks leven. De staatssecretaris wil ook een veel sterkere lokale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Volgens hem hebben gemeenten en zorgverzekeraars een gezamenlijk belang om de mensen die langer thuis willen wonen, passende zorg en ondersteuning te bieden. Burgers mogen geen last hebben van discussies over wie wat betaalt, zo vindt Van Rijn.

Bron: Skipr