NVZ: Resultaat cultuuronderzoek opsteker voor ziekenhuizen

op .

De patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen is significant verbeterd, zo concludeert het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het vandaag verschenen rapport over de patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse ziekenhuizen. 

De NVZ is zeer tevreden over dit mooie resultaat; het is immers erg lastig om cultuur te veranderen en dat in korte tijd veel verbeteringen zijn doorgevoerd, is een bijzondere prestatie.

Teamwork en open communicatie
Het rapport geeft inzicht in de huidige patiëntveiligheidscultuur binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Op alle elf onderzochte cultuurdimensies is resultaat geboekt ten opzichte van het moment vóór invoering van het patiëntveiligheidsprogramma (VMS). Teamwork en open communicatie scoren als beste. Dat zijn belangrijke aangrijpingspunten geweest vanuit het VMS-programma, evenals het melden van incidenten, samenwerking tussen afdelingen en steun vanuit het management.

Verbeterpunten
Het rapport laat zien dat we op de goede weg zijn, maar doet ook een aantal aanbevelingen die om een langdurige inzet vragen. Het is goed om te weten dat we nog verdere verbeterslagen kunnen maken door extra in te zetten op de steun van het management, het verder verbeteren van samenwerking tussen afdelingen en het incidentmelden. Samen met de ziekenhuizen gaat de NVZ zich beraden op welke wijze hier handen en voeten aan zal worden geven. Daarnaast vindt de NVZ dat patiëntenparticipatie een belangrijke plek moet krijgen.

Het VMS veiligheidsprogramma
In 2007 startte  de NVZ, in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS), Verpleegkundigen & verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) het VMS Veiligheidsprogramma voor de periode 2007 – 2012. De doelstelling was om in vijf jaar tijd de potentieel vermijdbare schade terug te dringen met 50%. Daartoe dienden ziekenhuizen per 31 december 2012 geaccrediteerd te zijn of een gecertificeerd VMS te hebben en de gestelde doelstellingen van de 10 thema’s te hebben behaald. Het VMS vormt een systeem waarmee ziekenhuizen continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. De 10 inhoudelijke thema’s zijn vastgesteld op basis van een patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO.

Bron: NVZ