Laat het stellen van indicaties weer over aan het CIZ

op .

Zorgaanbieders zijn de afgelopen weken weer volop in het nieuws. Daar waar zij zich eigenlijk bezig zouden moeten houden met het leveren van goede zorg- en dienstverlening aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking of psychische aandoening, heerst de waan van alle dag. En dan doel ik niet op de hervormingen in de langdurige zorg.

Het zijn de debatten over upcoding, verspilling in de zorg, onterechte betalingen, gesjoemel en fraude met AWBZ-gelden die de publieke opinie en mijn agenda op dit moment overheersen.

Debat AWBZ
Laat één ding duidelijk zijn. Geld dat voor zorg bestemd is moet aan zorg besteed worden; fraude moet worden aangepakt. Maar dan moet gesjoemel met gelden of fraude als gevolg van upcoding wel worden aangetoond en met feiten worden onderbouwd. En daar schort het nog wel eens aan. Zo maar een voorbeeld. Vorige week zaten wij als gezamenlijke branches met het CIZ om de tafel om met hen verder te spreken over het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd naar upcoding. Een thema dat vast en zeker een plek krijgt in het debat dat de Tweede Kamer deze week met de staatssecretaris over de AWBZ voert.

Geen fraude
Ook het CIZ verzekert ons dat van fraude geen sprake is. Nader onderzoek is nodig. Echter het F-woord is in de media al gevallen. En om alle vragen maar voor te zijn heeft ook de staatssecretaris als antwoord op deze onderzoeksresultaten alvast maar een aantal maatregelen aangekondigd. Meer en verdergaande controles, sancties in geval van afwijkingen en de dreiging van het terugvorderen van AWBZ-gelden. Dat zijn de plannen waar zorgaanbieders in de care vanaf november mee te maken krijgen.

Verlagen administratieve lasten
Prematuur en niet proportioneel, zo constateren de branches. En waarmee was dit allemaal ook al weer begonnen? Juist ja. Met de wens vanuit de politiek om de administratieve lasten te verlagen en ‘het werk weer aan de professional terug te geven’. Ook was de ambitie dat cliënten sneller zorg zouden krijgen en continuïteit van zorg gewaarborgd wordt. Allemaal effecten die trouwens gerealiseerd zijn (bron: Quickscan Effecten Vereenvoudiging Indicatiestelling AWBZ VVT (voorjaar 2013).

Feit blijft dat onafhankelijke en objectieve indicatiestelling door ons wordt omarmd. Er zit maar één ding op, zo werd in het overleg geconstateerd. ‘Voor een indicatie weer eerst langs Driebergen’, dat moet wellicht het advies zijn dat wij onze leden mee moeten gaan geven. Onnodige energielekken worden zo voorkomen. En we kunnen ons allemaal weer gaan richten op onze kerntaken. Het leveren van zorg en dienstverlening door aanbieders; het stellen van indicaties door het CIZ.

Hoe langer ik hier hier over nadenk, des te beter ga ik dit idee eigenlijk vinden.

Aad Koster
Directeur ActiZ