Zorgprofessional: extra scholing voor begeleiding patiënten

op .

De helft van de professionals in de verpleging en verzorging vindt de eigen kennis en vaardigheden onvoldoende om patiënten te begeleiden bij ziektepreventie en zelfmanagement van hun ziekte.

Dat blijkt uit een peiling van het NIVEL. ‘Er is extra scholing nodig.’

Vier van de vijf zorgprofessionals vinden preventie en het bevorderen van zelfmanagement een taak van de eigen beroepsgroep. Zo'n 60 procent wil daar in de toekomst meer tijd aan te gaan besteden. Maar de helft vindt de eigen kennis en vaardigheden op dit terrein onvoldoende. Dat blijkt uit een peiling in het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL.  

Beleid
Preventie en zelfmanagement zijn kernbegrippen in het beleid van het ministerie van VWS. Preventie is gericht risicofactoren voor een ziekte en op het voorkomen van bijkomende ziekten of complicaties bij mensen met een chronische ziekte. Zelfmanagement is de vaardigheid van patiënten om in het dagelijks leven met de ziekte om te gaan, zelf oplossingen te zoeken voor problemen en de regie te houden over hun eigen leven. Aan het onderzoek werkten 750 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch medewerkers mee uit het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL

HBO-verpleegkundigen
Preventietaken en het bevorderen van zelfmanagement worden nu nog vooral door HBO-opgeleide verpleegkundigen gedaan. Veel andere zorgprofessionals blijken daarvoor nog niet klaar. Vooral voor sociaal-agogische begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg, die in toenemende mate cliënten met een chronische ziekte moeten begeleiden, is extra scholing wenselijk, aldus NIVEL.

Nut inzien
Extra aandacht en scholing moet er ook komen voor nieuwe technologieën, zoals e-health en andere internettoepassingen die steeds vaker voor preventie of zelfmanagement worden ingezet. Op dit vlak zien zorgverleners geen taak voor zichzelf weggelegd. NIVEL-programmaleider prof. Anneke Francke: 'Verpleegkundigen en verzorgenden zullen e-health interventies vaker willen gebruiken als ze er het nut van inzien voor hun patiënten en het de aantrekkelijkheid van hun werk ten goede komt. In scholingen moet daarom ook duidelijk worden dat door e-health en nieuwe technologie mensen langer zelfredzaam kunnen blijven wonen.'

Bron: Zorgvisie