Jeugdwet aangenomen in Tweede Kamer

op .

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met de decentralisatie van jeugdzorg, inclusief jeugd-ggz, naar gemeenten.

GGZ Nederland is voorstander van een integrale aanpak van jeugdzorg, maar vindt de overheveling van de medisch specialistische zorg die jeugd-ggz is, daar niet voor nodig. De overheveling creëert bovendien ongewenste nieuwe schotten, zoals met de volwassenen ggz en de somatische zorg en brengt forse transitie- en frictiekosten met zich mee.

GGZ Nederland heeft, samen met partners in de ggz, de Kamer gewezen op risico’s van de nieuwe Jeugdwet omdat hiermee een deel van de medisch specialistische zorg uit het zorgverzekeringssysteem wordt gehaald en nu de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten. Dit is terug te zien in verschillende moties die de specifieke rol van de ggz moeten waarborgen binnen een nieuw stelsel. Zo blijft de onafhankelijkheid van de doorverwijzende huisarts, medisch specialist of jeugdarts op verzoek van het CDA gewaarborgd en heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS toegezegd dat gemeenten niet op de stoel van verwijzers mogen zitten. Ook mag geld geen argument zijn om zorg die noodzakelijk is, niet te leveren.

Daarnaast is de door D66 gevraagde expliciete aandacht voor jeugd-ggz bij transitie- en transformatiearrangementen en de nadrukkelijke aandacht voor jeugd-ggz bij de evaluaties goed. Dit zijn punten waarvan GGZ Nederland hoopt dat deze bijdragen aan behoud van goede en toegankelijke zorg voor jongeren met een psychische aandoening.
De Eerste Kamer zal naar verwachting nog dit jaar de Jeugdwet behandelen. GGZ Nederland zal de zorgen over deze overheveling ook daar onder de aandacht brengen.

Bron: GGZ Nederland