(Concept)leidraad Veilige zorgrelatie beschikbaar

op .

Tijdens de startbijeenkomst voor de test van de leidraad op 1 oktober 2013, is de website www.veiligezorgrelatie.nl gelanceerd, met de (concept)leidraad Veilige zorgrelatie.

Deze leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie. Op basis van de ervaringen in de komende periode wordt het concept waar nodig aangepast. Rond de zomer 2014 zal de leidraad dan definitief gereed zijn.

De (concept)leidraad, voorheen (concept)richtlijn genaamd, is ontwikkeld in samenspraak met de praktijk. Op basis daarvan is de naam veranderd. De naam ‘leidraad’ past beter bij hetgeen beoogd wordt. Doel is namelijk om zorgorganisaties in de langdurende zorg (verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg) handvatten te bieden voor beleid en afspraken voor bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie. Hoewel veel beroepskrachten en vrijwilligers met toewijding voor cliënten zorgen, komt grensoverschrijdend gedrag of mishandeling gepleegd door beroepskrachten of vrijwilligers helaas voor. Tijdens de startbijeenkomst werden door de deelnemers diverse voorbeelden genoemd, en hoe lastig het kan zijn om daarmee om te gaan. De (concept)leidraad biedt handvatten om dit gedrag te voorkomen en te weten hoe hiermee om te gaan, als het zich onverhoopt toch voordoet. De (concept)leidraad is ontwikkeld in het kader van het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van VWS.

Om na te gaan of de (concept)leidraad bruikbaar is voor de praktijk en handreikingen biedt aan zorgorganisaties, wordt deze getest. Deze ervaringen worden gebruikt voor de doorontwikkeling. In de VVT gaan negen organisaties in de periode oktober – mei 2014 met de (concept)leidraad aan de slag.  Voor de gehandicaptenzorg (27 nov. middag) en de geestelijke gezondheidszorg (19 nov. middag) organiseren we per sector een ronde tafel-bijeenkomst, omdat uit deze sectoren onvoldoende organisaties zich hebben aangemeld voor de pilot. Als u belangstelling heeft om mee te praten over de (concept)leidraad, kunt u zich voor deze ronde tafel-bijeenkomst aanmelden (zie gegevens onder).

Iedere organisatie die dat wil, kan nu aan de slag met de (concept)leidraad Veilige zorgrelatie, met dien verstande dat aanpassingen dus nog mogelijk zijn. We nodigen u uit om uw reactie op de (concept)leidraad aan ons kenbaar te maken; het geheel van bevindingen gaan we gebruiken om de (concept)leidraad door te ontwikkelen. Drie vormen van de (concept)leidraad voor verschillende doeleinden Op www.veiligezorgrelatie.nl vindt u de (concept)leidraad in drie vormen, namelijk: een overzicht op één A4; een compacte versie met de aanbevelingen (voor besluitvorming: gaan we ermee aan de slag?); en een uitgewerkte versie, met een toelichting op de aanbevelingen, tips en aandachtspunten, en verwijzingen naar kennis en hulpmiddelen.

Bron: VGN