Overleg CAO VVT nu echt bezig......

op .

Woensdag 9 oktober heeft de tweede ronde plaatsgevonden in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VVT (verpleging, verzorging, thuis- en kraamzorg).

Het overleg verliep 'in goede orde' en is afgebroken om in een later stadium verder te praten.

Werkgeversorganisaties Actiz en BTN hebben hun gezamenlijke inzet toegelicht. De vakbonden hebben over deze inzet  vragen gesteld. De werkgevers gaan nu eerst naar hun achterbannen voordat ze verder kunnen overleggen. Op 17 oktober is er een technisch overleg gepland over o.a. alle punten die vallen onder het onderwerp 'flexibiliteit en flexibilisering'.

Bron: Bonden