Cliënten en zorgprofessionals tevredener dan ooit

op .

Cliënten en medewerkers in de ouderen- en thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en geboortezorg zijn heel tevreden over de zorg en over hun organisatie.

 

Cliënten en medewerkers in de ouderen- en thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en geboortezorg zijn heel tevreden over de zorg en over hun organisatie. Cliënten geven hun zorgorganisatie gemiddeld een 8 en zorgmedewerkers geven hun werk gemiddeld een 7,6 (vorig jaar 7,3). Dit positieve beeld blijkt uit de benchmark in de zorg 2013, die 4 oktober is gepresenteerd. Cliënten zijn het meest tevreden over de relatie met de zorgprofessional. Zorgmedewerkers zijn vooral tevreden over de inhoud van het werk en de sfeer en cultuur. De opdracht voor zorgorganisaties is nu om deze tevredenheid te behouden en te laten groeien, in een branche die meer dan ooit in beweging is. Geen geringe opdracht, gezien de plannen van de regering.

Voor het eerst werd in de benchmark gevraagd in welke mate zij hun zorgorganisatie aanbevelen aan bij vrienden en familie? Klanten die zorg thuis ontvangen geven in maar liefst 50% van de gevallen aan dat zij hun zorgorganisatie ook zeker aan anderen zullen aanbevelen. Dit is hoger dan andere zorgbranches in Nederland.
Deze uitkomsten komen uit de Benchmark in de Zorg, gemeten door PwC in opdracht van ActiZ.
In 2013 namen 105 zorgorganisaties deel. Het cliëntentevredenheidsonderzoek en de NPS werd door bijna 21.000 cliënten ingevuld en Werkgevers NPS en het medewerkertevredenheidonderzoek door ruim 56.500 medewerkers.

Verandervermogen
De tevredenheid van de medewerkers is gestegen van 7,3 vorig naar 7,6 dit jaar. Ook aan medewerkers werd de NPS vraag gesteld; 21 procent beveelt zijn werkgever zeker aan bij anderen. Uit de open antwoorden blijkt dat zorgmedewerkers vooral tevreden zijn over sfeer en cultuur en de inhoud van hun werk. Verbeterpunten liggen volgens de medewerkers bij communicatie en verandering. Een belangrijk punt gezien de hervormingen in de zorg, want in de komende jaren doet de branche een groot beroep op de bereidheid tot veranderen bij zorgmedewerkers.

Alle hens aan dek
De groep koplopers, organisaties die goed scoren op cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid én bedrijfsvoering, is gegroeid. De aanstaande hervormingen hebben echter grote invloed op de sector. In september 
bleek uit de impactanalyse naar de maatregelen uit het regeerakkoord, dat veel zorgorganisaties de toekomst somber inzien. Ook bij de koplopers uit de benchmark, verwacht een derde van de organisaties een grote omzetdaling als gevolg van de scheiding van wonen en zorg en de bezuinigingen op de thuiszorg, als er niets verandert. Ook voor cliënten zou het van invloed zijn als zorgorganisaties omvallen. De branche is daarom volop in beweging. Zorgorganisaties zullen samen met zorgmedewerkers, cliënten en in feite de hele maatschappij de hervormingen vorm moeten geven om in de toekomst gezond te blijven.

Guus van Montfort, voorzitter van ActiZ: “‘In beweging’ is enerzijds een constatering. De branche zit er middenin en dat geldt ook voor onze stakeholders. Maar: een maatschappelijke transitie als deze kan geen enkele partij of branche alléén uitvoeren. Daarom is ‘In beweging’ ook een oproep. Een oproep om creativiteit en innovatiekracht te bundelen met als doel hoogwaardige zorg en ondersteuning te realiseren voor mensen die dit echt nodig hebben. Dat is onze gezamenlijke maatschappelijke legitimatie.”

 

Bron: ActiZ