Bepaling overname personeel WMO algemeen verbindend verklaard

op .

Vandaag, woensdag 9 oktober 2013, is het Besluit van de Minister tot algemeen verbindend verklaring van artikel 12.CAO-VVT in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 12 CAO-VVT betreft de overname personeel bepaling WMO. De algemeen verbindendverklaring betekent, dat artikel 12.3 geldt, zowel voor bij ActiZ en BTN aangesloten leden, alsook voor niet aangesloten werkgevers.

Het artikel heeft een looptijd tot 1 februari 2014 en kent vanaf die datum, zowel voor bij ActiZ en BTN aangesloten werkgevers alsook voor en niet aangesloten werkgevers, geen nawerking.

Bron: ActiZ