BDO: operationeel verlies bij een derde ziekenhuizen

op .

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de ziekenhuissector. Uit de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2013 blijkt dat de 77 ziekenhuizen in het onderzoek over 2012 gezamenlijk een positief resultaat hadden ten opzichte van 2011. Het rendement nam eveneens licht toe. Het beeld kantelt echter dramatisch ....

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de ziekenhuissector. Uit de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2013 blijkt dat de 77 ziekenhuizen in het onderzoek over 2012 gezamenlijk een positief resultaat hadden ten opzichte van 2011. Het rendement nam eveneens licht toe. Het beeld kantelt echter dramatisch als het resultaat wordt gecorrigeerd voor het (tijdelijke) transitiebedrag dat de overheid in 2012 heeft ingesteld om ziekenhuizen de tijd te geven zich aan te passen aan grote wijzigingen in de sector.

In 2012 hebben de algemene ziekenhuizen gezamenlijk voor 163 miljoen euro aan opbrengsten uit hoofde van het transitiebedrag verantwoord, ofwel 58 procent van het totale resultaat over 2012. Zonder het transitiebedrag sluit ruim één op drie ziekenhuizen (36,4%) het jaar 2012 negatief af. Als de overheid bij invoering van prestatiebekostiging had gekozen voor een 'big bang', zou in 2012 dus juist sprake zijn van een forse resultaatdaling.
 
Maar de pijn zit zelfs dieper, blijkt uit de BDO Financiële Ziekenhuisindicator (BFZ) die BDO dit jaar introduceert. De nieuwe indicator meet de algehele financiële fitheid van ziekenhuizen op basis van vijf financiële kengetallen en drukt dit uit in een rapportcijfer. Zonder transitiegeld haalt zes op de tien ziekenhuizen een onvoldoende. Onderzoeker Chris van den Haak: 'Dit is zorgwekkend, aangezien de transitieregeling in 2013 nog deels van toepassing is, maar daarna ophoudt te bestaan. Zonder nieuwe financiële compensatie of ingrijpende bijsturing door de ziekenhuizen zal de sector vanaf 2014 sterk op vermogens moeten interen.'
 
Het rapport doet aanbevelingen om een onhoudbare situatie te voorkomen. Zo moet de politiek snel werk maken van een transparanter bekostigingssysteem, vindt Van den Haak. 'Dat is cruciaal om de onduidelijkheid over opbrengsten die ziekenhuizen nu in hun greep houdt, weg te nemen. Maar de ziekenhuizen moeten zelf ook aan de slag, onder meer met meer samenwerken, beter kennis delen en professioneler geldbeheer.

 

Bron: Zorgmarkt